Impressum / Vyloučení odpovědnosti

Následující pokyny platí pro přístup k informacím a materiálům, nabízených na internetové prezentaci a pro jejich použití. Každý uživatel této prezentace je povinen vzít tyto pokyny pozorně na vědomí. Použitím internetové prezentace jsou akceptovány zde závazně formulované podmínky použití.

Zehnder Pumpen, společnost s ručením omezeným
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld
GERMANY
Tel.: +49 3774 52-100 / Fax: +49 3774 52-150
E-Mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatel společnosti: Hans-Jörg Herold
Rejstříkový soud: Okresní soud Chemnitz HRB 22109
Identifikační číslo daně z přidané hodnoty (USt-IdNr.) dle § 27a UStG: DE814387238
Daňové identifikační číslo: 218/123/02563


Osoba odpovědná za obsah dle § 55 odst. 2 RStV:
Hans-Jörg Herold (adresa jako uvedeno dříve)
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


1. Obsah online nabídky
Autor neodpovídá za aktualitu, správnost, kompletnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení vůči autorovi, vztahující se na škody materiálního nebo nehmotného druhu, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací popř. použitím chybných a nekompletních informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora neexistuje žádné prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění. V internetové prezentaci jsou nezávazně představeny produkty a k nim sděleny příslušné informace. Tyto informace nepředstavují žádné zaručení vlastností. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Nabízející si výslovně vyhrazuje možnost změny částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního ohlášení, její doplnění, vymazání nebo zastavení zveřejnění dočasně nebo definitivně.

2. Reference a odkazy
U přímých a nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hyperlinks"), nacházející se mimo oblast odpovědnosti nabízejícího, by mohl být závazek odpovědnosti uplatněn výlučně v případě, kdy nabízející o obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné, použití v případě protiprávního obsahu zabránit.
Nabízející tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku nastavení odkazu nebyly na propojených stránkách identifikovatelné žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsahy nebo autorství odkazových/propojených stránek nemá nabízející žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazových/propojených stránek. Toto prohlášení platí pro všechny reference a odkazy uvedené v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí příspěvky v knihách hostů, diskuzních fórech a seznamech e-mailů, zřízených nabízejícím. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, vzniklé v důsledku použití a nepoužití zobrazených informací tohoto druhu, ručí pouze poskytovatel stránky, na kterou je odkázáno a nikoliv ten, který pomocí odkazu na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské a známkové právo
Nabízející usiluje o to, aby ve všech publikacích byla respektována autorská práva k použitým grafickým materiálům, zvukovým dokumentům, video-záznamům a textům, byly používány jím sestavené grafické materiály, zvukové dokumenty, video-záznamy a texty nebo využity licenční grafické materiály, zvukové dokumenty, video-záznamy a texty.
Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a eventuálně třetími stranami chráněné ochranné a obchodní známky podléhají neomezeně ustanovení příslušně platného známkového práva a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Pouze na základě uvedení nelze činit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran!
Copyright pro zveřejněné, nabízejícím samotným vytvořené objekty, náleží pouze poskytovateli stránek. Rozmnožování nebo použití takových grafických materiálů, zvukových dokumentů, video-záznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného svolení nabízejícího povoleno. Loga a firemní označení, použitá v internetové prezentaci jsou chráněna známkovým právem.
Zehnder Pumpen je evropská známka (GM) společnosti Zehnder Pumpen GmbH Grünhain, zapsaná u harmonizačního úřadu pro vnitřní trh - HABM pod čís. 010033181. blueZPring je zapsaná evropská známka (GM) společnosti Zehnder Pumpen GmbH Grünhain.

4. Ochrana osobních údajů (viz také Prohlášení o ochraně osobních údajů)
Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (emailové adresy, jména, adresy), je uvedení těchto údajů ze strany uživatele provedeno na výslovně dobrovolné bázi. Nabízející zachází s jím předanými osobními údaji zodpovědně. Osobní údaje jsou získávány, zpracovávány a využívány za respektování platných národních a evropských předpisů o ochraně osobních údajů. Použití kontaktních údajů, zveřejněných v rámci tiráže nebo srovnatelných údajů jako např. poštovních adres, telefonních a faxových čísel a emailových adres třetími stranami k zasílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Právní kroky proti odesilatelům spamových mailů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

5. Použití cookies
Naše internetové stránky používají na mnoha místech takzvané cookies. Ty slouží k efektivnějšímu a uživatelsky přívětivějšímu uspořádání naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, uložené ve Vašem počítači, které ukládá Váš prohlížeč. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. K propojování těchto údajů s jinými zdroji dat nedochází. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „Session-Cookies", které jsou vymazány, jakmile je relace Vašeho prohlížeče ukončena. Mimoto existují některá dlouhodobá cookies, pomocí kterých jste jako návštěvník opakovaně identifikováni. Cookies nezpůsobují v Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Ve Vašem nastavení prohlížeče můžete stanovit, zda lze cookies povolit nebo ne. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

6. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, z které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly, již neměly nebo zcela neměly odpovídat platné právní situaci, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti tímto nedotčeny. Aplikováno je výlučně německé právo.

Zehnder rychle a snadno

Důvod, proč si nás oblíbily velkoobchody se sanitární technikou a čerpadly, a instalatéři:

U Zehnder Pumpen obdržíte všechny čerpadlové systémy a zařízení ve formě hotových sad, obsahujících kompletní příslušenství. Snadná a rychlá instalace, Zehnder pracuje spolehlivě a tiše mnoho let. Kalkulace a termíny jsou dodržovány, zákazník je úplně spokojen, a hned vidí spolehlivost týmu Zehnder. Co si ještě více přát?

Čerpadla pro dům a zahradu

Zaplavený sklep, zabahněné jezírko nebo plná nádrž dešťové vody?

Produkty Zehnder určené pro dům a zahradu jako kalová ponorná čerpadla, čerpadla do vrtů, zahradní čerpadla nebo zařízení pro využití dešťové vody můžete zakoupit v odborných obchodech. Zeptejte se Vašeho instalatéra nebo ve velkoobchodech (maloobchodech) s čerpací technikou, případně kontaktujte naše obchodní zastoupení: + 420 311 637 627

Objednání katalogu

Naše tištěné katalogy, ceníky a brožury si můžete zdarma objednat zde. Tím si usnadníte výběr v našem obsáhlém výrobním programu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré tištěné materiály se nachází rovněž v sekci “Ke stažení”
EFRE
Powered by PIMBase - Concept & Design by Plan-Ad GmbH

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.